PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE

Ochrana dat
Společnost COPIA Liberec s.r.o se zavazuje respektovat a ochraňovat vaše soukromí. Společnost COPIA Liberec s.r.o. používá informace k tomu, aby lépe porozuměla vašim potřebám a poskytla vám lepší služby. Vaše informace použijeme k tomu, abychom mohli s Vámi především komunikovat a vyřizovat Vaše objednávky, poskytovat služby a podporu.

V případě poskytnutí informací si můžete být jisti, že tyto informace použijeme pouze pro podporu Vašeho zákaznického vztahu se společností COPIA Liberec s.r.o. Důvěru, kterou v nás kladete, bereme velmi vážně. Společnost COPIA Liberec s.r.o. nepředá žádným způsobem tyto údaje nikomu jinému. 

Všechna data sdělená zákazníkem budou zpracována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud si nebudete další komunikaci přát, vymažeme na základě vašeho požadavku příslušná data. 


Nevyžádaná pošta – spam
Společnost COPIA Liberec s.r.o. prohlašuje, že nerozesílá nevyžádanou poštu (spam) ve smyslu zákona o některých službách informačních společností. 

Všichni naši zákazníci dostávají e-mailem aktuální informace a obchodní nabídky.